Nr karty: 69/A/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-08-04 13:11:34
Data modyfikacji : 2023-08-04 13:11:34
Zmodyfikowane przez : Małgorzata Zięba
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH I USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.
Znak sprawy
MKOŚ.6131.70.2023
4.
Data złożenia
2023-07-31
5.
Dane wnioskodawcy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
mapy, zdjęcia, potwierdzenie z geoportal
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Burmistrz Brzostku
8.
Miejsce przechowywania
Urząd Miejski w Brzostku, Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, 8, 146803006
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!